Иврит, Мужской хор

Тропарь Пасхи на иврите. (исон) - [Мужской хор] - Безукладников В.А. // аранжировка ~ Лазаревский О.С.


.המשיח קם מבין המתים, רמס מות במותו, וחיים למתים נתן

haМашиах кам мибэн haмэтим, рамас мавет бэмуто, вехаим лемэтим натан.

Файлы

Тропарь Пасхи на иврите. (исон) - [Мужской хор] - Безукладников В.А. // переложение ~ прот. Игорь Ануфриев


.המשיח קם מבין המתים, רמס מות במותו, וחיים למתים נתן

haМашиах кам мибэн haмэтим, рамас мавет бэмуто, вехаим лемэтим натан.

Файлы

Тропарь Пасхи на иврите. - [Мужской хор] - Безукладников В.А. // редакция


.המשיח קם מבין המתים, רמס מות במותו, וחיים למתים נתן

haМашиах кам мибэн haмэтим, рамас мавет бэмуто, вехаим лемэтим натан.

Файлы

RSS-материал